המלר"ד מידע ועדכונים ברפואה דחופה

orchestra 0

החייאות BLS עדיפות על החייאות ALS?

בשנים האחרונות הולכות ומצטברות העדויות שתרופות ההחייאה הקיימות אינן משפרות את סיכויי ההשרדות של חולים לאחר דום לב (ראו למשל את הסקירה הזו, או את זו).  גם מחקרים שונים על אינטובציה הראו שהיא אינה...