המלר"ד מידע ועדכונים ברפואה דחופה

פרוטוקול Vortex – גירסה 2

לפני כשנה כתבנו על פרוטוקול ה Vortex, שמטרתו לפשט את הליך קבלת ההחלטות סביב ניהול נתיב האוויר. כעת מתפרסמת גירסה מעט מעודכנת של הפרוטוקול, וזוהי הזדמנות טובה לחזור ולהכיר אותו.