המלר"ד מידע ועדכונים ברפואה דחופה

Trauma-Team_backboard 1

מותו של לוח הגב

הוועדה לענייני טראומה של ה-American College of Surgeons וה-National Association of EMS Physicians פרסמו נייר עמדה הקורא להפחתה משמעותית ואולי אף ביטול של השימוש בלוח הגב

Immobilized_Patient 3

פרהאוקסיגינציה חלק ב': חמצון

לחדר הטראומה מוכנס פצוע שנורה בראשו. אתם מרדימים אותו ומזריקים סקולין על מנת להנשים אותו. תוך שניות הסטורציה מתחילה לרדת, הדופק עולה, כל המכשירים מצפצפים.