Author: עקיבא אסתרסון

פרוטוקול Vortex – גירסה 2

לפני כשנה כתבנו על פרוטוקול ה Vortex, שמטרתו לפשט את הליך קבלת ההחלטות סביב ניהול נתיב האוויר. כעת מתפרסמת גירסה מעט מעודכנת של הפרוטוקול, וזוהי הזדמנות טובה לחזור ולהכיר אותו.

החייאה בטראומה

דום לב בטראומה הינו אחד מהמצבים הקשים ביותר בהם אנו מטפלים כאנשי רפואה דחופה. אולם סיכויי ההישרדות עם טיפול מהיר ומיטבי ככל הנראה גבוהים הרבה יותר ממה שחשבנו.