Category: חומר מקצועי

פרוטוקול Vortex – גירסה 2

לפני כשנה כתבנו על פרוטוקול ה Vortex, שמטרתו לפשט את הליך קבלת ההחלטות סביב ניהול נתיב האוויר. כעת מתפרסמת גירסה מעט מעודכנת של הפרוטוקול, וזוהי הזדמנות טובה לחזור ולהכיר אותו.

החייאה בטראומה

דום לב בטראומה הינו אחד מהמצבים הקשים ביותר בהם אנו מטפלים כאנשי רפואה דחופה. אולם סיכויי ההישרדות עם טיפול מהיר ומיטבי ככל הנראה גבוהים הרבה יותר ממה שחשבנו.

הערכת הסיכון של מטופלים עם כאבים בחזה – חלק ג': לשתף את המטופל

חוקרים מהMayo Clinic פיתחו כלי לשיתוף מטופלים עם כאבים בחזה בהחלטה לגבי המשך הטיפול בהם. הכלי הפחית את האישפוזים ואת הצורך בבדיקות, תוך הגדלת שביעות הרצון של המטופלים והגדלת המודעות שלהם למצבם.